Evenementen

Nationale ceremoniën

Drie nationale herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling

Om zo dicht mogelijk bij de historische realiteit aan te sluiten, de belangrijke rol van ons land in het conflict te benadrukken, zowel de militaire als de burgerslachtoffers eer te betuigen en de herdenkingen ook op de burgers toe te spitsen, koos de federale regering drie locaties met hoge symbolische waarde die elk verschillende aspecten van deze oorlog weerspiegelen: Luik, Ieper en Brussel.

04/08/2014
Luik

In Luik werd de honderdste verjaardag van de invasie van België door Duitsland en de schending van de Belgische neutraliteit herdacht met als thema: de weerstand tegen de invasie

In Luik werd de honderdste verjaardag van de invasie van België door Duitsland en de schending van de Belgische neutraliteit herdacht met als thema: de weerstand tegen de invasie

28/10/2014
Ieper, Nieuwpoort

In Ieper en Nieuwpoort werd de honderdste verjaardag van de slag bij Ieper herdacht met als thema: de weigering van de onderwerping, het onder water zetten van de Ijzervlakte en een eerbetoon aan Koning Soldaat

In Ieper en Nieuwpoort werd de honderdste verjaardag van de slag bij Ieper herdacht met als thema: de weigering van de onderwerping, het onder water zetten van de Ijzervlakte en een eerbetoon aan Koning Soldaat

11/11/2018
Brussel

In Brussel wordt de honderdste verjaardag herdacht van de ondertekening van de wapenstilstand met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw

In Brussel wordt de honderdste verjaardag herdacht van de ondertekening van de wapenstilstand met als thema: het einde van de oorlog en de terugkeer naar de vrede en de heropbouw

Plechtigheden waaraan de federale overheid heeft deelgenomen

Naast deze plechtigheden heeft de federale overheid deelgenomen aan drie grote herdenkingsplechtigheden met internationale uitstraling die verband houden met de Eerste Wereldoorlog:

04/08/2014
Bergen

De deelname aan de oorlog door het Verenigd Koninkrijk als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. De Britse regering heeft beslist dit feit te herdenken op 4 augustus 2014 door plechtigheden op zijn grondgebied en in Bergen (einde namidd

De deelname aan de oorlog door het Verenigd Koninkrijk als reactie op de schending van de Belgische neutraliteit. De Britse regering heeft beslist dit feit te herdenken op 4 augustus 2014 door plechtigheden op zijn grondgebied en in Bergen (einde namiddag) te organiseren, op de plaats waar de eerste Britse soldaat is gesneuveld.

22/04/2015 - 28/05/2015
Ieper en Langemark-Poelkapelle

De tweede slag bij Ieper tussen 22 april en 28 mei 2015 ter herdenking van de eerste gasaanvallen.

De tweede slag bij Ieper tussen 22 april en 28 mei 2015 ter herdenking van de eerste gasaanvallen.

30/07/2017 - 31/07/2017
Ieper, Passchendaele

De slag bij Passchendaele, waa