Agenda

In dit overzicht vindt u projecten die een subsidie en/of label ontvangen hebben van het Federale Organisatiecomité ter Herdenking van WO I. Deze projecten werden ingediend tijdens de federale projectoproep en goedgekeurd door een Wetenschappelijk Comité.

02/01/2013 - 11/11/2018

Opwaardering Belgische militaire begraafplaatsen

De Dienst Militaire Begraafplaatsen van het Instituut voor Veteranen zorgt voor een opwaardering van de Belgische militaire kerkhoven voor 2014-2018.

 

20/01/2014 - 31/12/2019

De Groote Oorlog in de grote lijnen

Het Instituut voor Veteranen organiseert een rondreizende tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, die tijdens 2014-18 door België trekt. Foto’s, documenten en anekdotes evoceren zowel de grote thema’s van de oorlog als de minder bekende verhalen: de aanslag in Sarajevo, de grote veldslagen, vreemdelingen aan het front, technologische evolutie, de bezetting, voedselbedeling, ... de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog op internationaal, Belgisch en lokaal vlak.

De tentoonstelling bestaat uit een 30-tal panelen in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt de tentoonstelling aanvragen bij het Instituut voor Veteranen –NIOOO voor periodes van minimum 1 week (€100 per week). Indien u dit wenst, kan u ook een beroep doen op ervaren gidsen. Voor 30 euro per dag begeleiden zij op een interactieve manier groepen voor deze tentoonstelling. U kunt deze tentoonstelling boeken op herinnering@warheritage.be of 02 737 78 23. 

20/01/2014 - 31/12/2019

Congo en de Eerste Wereldoorlog

De reizende tentoonstelling Congo en de Eerste Wereldoorlog van het Instituut voor Veteranen-NIOOO zoomt in op het Afrikaanse strijdtoneel ‘14-’18, maar ook op het bijzondere verhaal van de 32 Congolese soldaten die in Belgisch uniform vochten in Namen, Antwerpen en aan de IJzer. De tentoonstelling bestaat uit een 25-tal panelen in het Nederlands, Frans en Engels. U kunt de tentoonstelling aanvragen bij het Instituut voor Veteranen –NIOOO voor periodes van minimum 1 week (€100 per week). Indien u dit wenst, kan u ook een beroep doen op ervaren gidsen. Voor 30 euro per dag begeleiden zij op een interactieve manier groepen voor deze tentoonstelling. U kunt deze tentoonstelling boeken op herinnering@warheritage.be of 02 737 78 23. 

19/02/2014 - 31/12/2018

All quiet on the western front

‘All quiet on the western front’  is een project rond de Grote Oorlog voor jongeren uit België, Europa en de hele wereld. Van 2014 tot 2018 worden er daguitstappen, kampen en een jongerenconferentie georganiseerd met de bedoeling jongeren samen te brengen rond dit thema en hen aan te zetten hierover na te denken en te praten over vrede en democratie. Het project zal het verhaal van beide zijden tonen.
Jaarlijks worden er daguitstappen en kampen georganiseerd. Het eerste jaar wordt een nationaal kamp georganiseerd, de ambitie is om de daaropvolgende jaren deelnemers uit alle gemeenschappen te betrekken bij de internationale kampen en bij de internationale jongerenconferentie. Vertrekkend vanuit een Belgische identiteit, waarbij de oorlogservaring uit alle hoeken van het land een plaats krijgt binnen dit project, werden andere Europese landen uitgenodigd om deel te nemen om uiteindelijk verder te groeien in 2017 naar een mondiale dimensie.
Meer informatie en een oproep tot deelname vindt u op de website www.allquiet.be of via sven@jcw.be. Zowel individuele jongeren, organisaties als andere geïnteresseerden mogen zich aansluiten.
 

04/08/2014 - 11/11/2018
Diksmuide

Bedevaart naar de Graven aan de IJzer

Bedevaart naar de Graven aan de IJzer georganiseerd door het IJzertoren museum.